”Tädin 20 vuoden säästöt paloivat hetkessä”. Muista nämä asunnonmyyjän virheet ja vastuut! | neliöhinta.fi

”Tädin 20 vuoden säästöt paloivat hetkessä”. Muista nämä asunnonmyyjän virheet ja vastuut!

Asuntokaupan riidat voivat alkaa pienistä virheistä tai suuresta tietämättömyydestä – osaava kiinteistövälittäjä luo turvaa kaupanteolle.

Täti myi itse asuntonsa 80-luvulla rakennetusta talosta. Uudet asukkaat aloittavat muutettuaan remontin, ja kylpyhuoneesta paljastui ikävä kosteusvaurio. Asukkaat ilmoittavat asiasta tädille, ja vaativat hinnanalennusta. Täti ei suostunut hinnanalennukseen; hän ei ollut tietoinen kosteusvauriosta. Ongelma kuitenkin oli, että hän oli epähuomiossa jättänyt myynnin yhteydessä ilmoittamatta aikaisemmat yhtiössä tehdyt remontit ja vuodot.

Asuntokaupanteko vaatii asunnonmyyjältä tietojen ja taustojen selvittämistä. Tädin tarinan karu opetus lyhykäisyydessään on: jos olet epävarma, niin käytä aina osaavaa tuttuasi tai ammattitaitoista kiinteistövälittäjää myynnin apunasi. Uuden palvelun, neliöhinta.fi kautta saat helposti tietoosi alueesi tutkitusti parhaimmat ja osaavimmat kiinteistövälittäjät.

-> -> -> Tee haku alueesi kiinteistönvälittäjästä

 

ASUNTOKAUPANTEKO VAATII OSAAMISTA, YMMÄRRYSTÄ JA AVOIMUUTTA – VARO ASTUMASTA MIINAAN!

Lait ovat asunnon ostajan puolella: Asunnon myyjä vastaa asunto-osakeyhtiössä olevassa asunnossa havaituista virheistä kaksi vuotta, vaikka kosteusvaurio johtuisi taloyhtiön ongelmasta – esimerkiksi aikaisempi putkivuoto yläkerrassa oli todennäköisesti aiheuttanut kosteusongelman tädin omistamaan asuntoon.

Asuntokaupanteko vaatii asunnonmyyjältä tietojen ja taustojen selvittämistä. On tärkeää, että asunnon myyntiesitteessä on oikeaa ja ymmärrettävää tietoa asunnon kunnosta: yhtiössä ja asunnossa tapahtuneista remonteista, kunnossapitotöistä ja etenkin tulevista korjaushankkeista.

Asunnon itsemyyjäksi ei välttämättä kannata lähetä, jos tunnet epävarmuutta asioiden osaamisessa. Ajatus rahan säästämisestä voi kostautua monin kerroin, jos sinulta jää joku asia kertomatta tai et huomio sopimuksissa asioita oikealla tavalla. Ole avoin ongelmista, äläkä pyri pitämään niitä piilossa. Isännöitsijäntodistuksiin kannattaa merkitä myös sellaiset remontit, joista ei ole päätöksiä, mutta jotka on varmasti tehtävä. Tämä seikka säästää jo monelta riidalta.

Jos käytät välittäjää asuntokaupassasi, osa vastuista siirtyy myyjältä välittäjälle. Kiinteistönvälittäjällä on suuri vastuu sekä myyjää että ostajaa kohtaan. Kiinteistönvälittäjää velvoittaa muun muassa laaja selonottovelvollisuus. Vaikka myyjä jättäisi kertomatta itselleen epäedullisia tietoja, se ei poista välittäjän selonottovelvollisuutta.

TYYPILLISIMMÄT VIRHEET ASUNTOKAUPASSA

Useimmiten tilanteissa asunto-osakekaupan virheet syntyvät, kun asunnon myyjä ei anna riittäviä tai oikeanmukaisia tietoja.
Tässä yleisimmät virhetyypit:

1. Virheet laadussa. Asunto ei vastaa sitä, mitä on sovittu: asunto on kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan selkeästi huonompi, kuin ostajalla olisi ollut perusteltua edellyttää ja asunto ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan

2. Juridinen virhe. Tilanne, jossa asunto-osakkeeseen kohdistuu jokin sivullisen oikeus. Käytännössä juridinen virhe voi esimerkiksi syntyä tilanteessa, jossa myyjä ei ole kertonut ostajalle sivullisen henkilön hallinta- tai nautintaoikeudesta asuntoon tai siihen kuuluvaan muuhun tilaan.

3. Taloudelliset virheet. Tämä tarkoittaa sitä, että jokin asuntoon liittyvä merkittävästi suurempi taloudellinen velvoite tai vastuu on jäänyt ilmoittamatta ostajalle. Esimerkiksi myyjä on antanut väärää tietoa vastikkeiden määräytymisestä tai taloyhtiön taloudellisesta tilasta. Lain mukaan salaiseksi taloudelliseksi virheeksi voidaan laskea kaupan kohteena olevan asunto-osakkeen muiden osien, kuten yhteisten tilojen tai muiden rakennuksen huoneistojen virheet.

4. Virhe asunnon tarkastuksen yhteydessä. Ennakkotarkastuksella on tärkeä rooli. Asunnossa voidaan katsoa olevan virhe tilanteissa, joissa asunnosta ei ole annettu myyntihetkellä riittävästi tietoa. Eli jos myyty asunto ei vastaa myyjän kaupantekohetkellä antamia tietoja ja jos näiden tietojen voidaan olettaa vaikuttavan kauppaan, voidaan asunnossa katsoa olevan virhe.

On hyvä muistaa asunnon tarkastuksen tärkeys. Jos ostaja on ennen kauppaa tehnyt asunnon tarkastuksen ja voidaan olettaa hänen tienneen tietyistä virheistä ennen kaupantekoa, ei ostaja voi jälkikäteen vedota näihin virheisiin. Asunnon ostajan onkin hyvä kirjata mahdollisimman tarkkaan kaikki havaitut puutteet tai virheet asunnon tarkastuksen yhteydessä ja toimittaa nämä kirjallisesti myyjälle.

5. Piilevä virhe. Tällä tarkoitetaan asunnossa ilmenevää virhettä tai puutetta, joka ei ollut kaupantekohetkellä myyjän eikä ostajan tiedossa. Piilevien virheiden osalta tulee asunnon ja sen kunnon poiketa merkittävästi asunnon ostajan odotuksista. Virheiden arvioinnissa on myös syytä arvioida muun muassa asunnon ikä ja asuntoon tehdyt korjaukset.

Vältä virheet ja perehdy huolella asuntosi myyntiasiakirjoihin. Ota avuksi tuttusi tai osaava kiinteistönvälittäjä. Kiinteistövälittäjä varmistaa, että asuntokauppaprosessissa noudatetaan lakeja ja säädöksiä. Onnea asunnonmyyntiin!

 

Uusi ilmainen Neliöhinta.fi palvelu auttaa sinua etsimään alueesi parhaat välittäjät

Hyvän kiinteistönvälittäjän löytäminen on ollut arpapeliä. Uusi palvelu auttaa etsimään alueen parasta kiinteistönvälittäjää. Palvelu ehdottaa asunnonmyyjälle alueen viittä parasta välittäjää. Tämä ranking perustuu toteutuneisiin myyntitilastoihin ja -hintoihin.

Kokeile ja tee haku – katso tunnetko alueesi parhaat välittäjät.

Palvelu on maksuton. Palvelussa olevat välittäjät eivät myöskään maksa listautumisestaan palveluun, eivätkä voi ostaa tai vaikuttaa näkyvyyteensä palvelussa muuten kuin tekemällä parempaa työtä asuntoa myyvien asiakkaidensa kanssa.

Löydä alueesi parhaat kiinteistönvälittäjät

Välittäjien kasvokuvia
Löydä oma välittäjä