Meistä | neliöhinta.fi

Meistä

Neliöhinta.fi on tehty seuraamaan suomalaista asuntokauppaa

Palvelumme pohjaa tietonsa suomalaisen asuntokaupan tilasto- ja datalähteisiin: julkisiin ja yksityisiin tietoihin asuntokaupoista, alueelliseen hintakehitystietoon ja asiantuntijoiden arvioihin eri asuntotyyppien haluttavuudesta. Neliöhinta.fi:n algoritmi kerää jatkuvasti tietoa asuntokaupan myyntitapahtumista ja -muutoksista. Seuraamme mikrotasolla yksittäisten kiinteistövälittäjien tekemiä asuntokauppoja, jonka pohjalta pystymme tekemään arvioita kiinteistövälittäjien suoriutumisesta omalla alueellaan.

Palvelumme ovat sinulle ilmaisia. Palvelussa olevat välittäjät eivät myöskään maksa listautumisestaan palveluun, eivätkä voi ostaa tai vaikuttaa näkyvyyteensä palvelussa muuten kuin tekemällä parempaa työtä asuntoa myyvien asiakkaidensa kanssa. Palvelumme elää kiinteistövälittäjiltä saaduilla korvauksilla, välittäjän saadessa asiakkaan palvelumme kautta.

Neliöhinta.fi on Suomessa kehitetty. Tuotamme hinta-ja välittäjäarvioita ja pystymme ylpeänä palvelemaan isoa osaa suomalaisia. Tervetuloa mukaan kokeilemaan palveluamme!

 

Perttu Pääkkölä

Toimitusjohtaja

Effortia Oy

Välittäjien kasvokuvia
Löydä oma välittäjä